Acte necesare

Acte necesare

Asistent personal

- copie B.I. asistent personal;
- copie B.I. persoana cu handicap sau C.N.P. dupa caz;
- cazier judiciar;
- fisa medicala;
- copie act studii;
- copie certificate grad de invaliditate a persoanei cu handicap;
- aviz DGASPC Braila în cazul solicitarilor noi;
- angajament la notar al asistentului personal.

Ajutor social

- copie B.I. sot/sotie;
- copie certificat nastere ale copiilor;
- copie livret de familie;
- certificatul de casatorie;
- hotarârea definitiva de încuvintare a adoptiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
- actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
- acte din care sa rezulte ca un membru al familiei urmeaza o forma de învatamânt;
- acte din care sa rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întretinere;
- dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei;
- cupon pensie;
- adeverinta salariat;
- adeverinta somaj;
- adeverinta rol;
- adeverinta fisc.

ALOCATIA DE STAT

-copie buletin sot, sotie
- copie certificat nastere copil
- crere tip
- dosar cu sina

Cerere acordare ajutor de incalzire 2021-2022

braila_anofm_ro

ANOFM Braila

e-guvernare_ro

e-Guvernare.ro

poca banner mai 1

Sipoca 35

primariabraila_ro

Primaria Braila

presidency_ro

Presedintele Romaniei

cdep_ro

Camera Deputatilor