Construire stadion comunal tip I

Construire stadion comunal tip I

amenajare teren

AMPLASAMENT

Stadionul comunal, din localitatea Racovita urmează a se edifica pe un teren în suprafaţă de 1,50 ha, aflat in domeniul privat al U.A.T. Racovita.

Comuna Racovita, aşezata la vest de municipiul Brăila are in prezent, in componenta sa localităţile: Racovita care este si reşedinţa de comuna, Custura si Corbeni.

Terenul se invecineaza cu:

-                  la nord      Drum judeţean

-                  la sud       Teren primărie

-                  la est        Teren primărie

-                  la vest       Teren primărie

Terenul pe care se va amplasa stadionul comunal este liber de construcţii.

NECESITATEA SI OPORTUNITATEA

La recensământul din 2002 in comuna s-a înregistrat cu un număr total de 1371 de persoane din care tineri, 0-19 ani, 223 persoane si 20 – 34 an, 172 persoane.

Pe teritoriul administrativ al comunei funcţionează o asociaţie pentru practicarea sportului (fotbal) „Voinţa” Racovita, cu un număr de 24 de jucători.

Până la ora actuală comunitatea nu a beneficiat de un stadion Ia nivelul şi standardele solicitate de F.R.F.amenajare teren

In perioadele trecute activitatea asociaţiei s-a desfăşurat pe un teren improvizat.

Scopul investiţiei este de a creea un obiectiv care sa deservească comunitatea in vederea organizării unor spectacole si intreceri sportive,indeosebi in activitatea fotbalistica.

In acest scop conducerea administrativa a comunei a decis ca din suprafaţa de teren aflata in proprietate publica a comunei, sa afecteze un lot de teren in suprafaţa de 15.000 mp pentru edificarea acestui obiectiv de investiţii.

DESCRIEREA FUNCŢIONALA

Pe amplasamentul propus (singurul posibil, de altfel, la nivel de comunitate) nu se află nimic edificat, urmând a se construi obiectivul de investiţii format din mai multe obiecte si anume:

-     clădire vestiare

-     tribuna pentru spectatori formata din doua module

-     grup sanitar pentru public

-     bazin vidanjabil

-     teren de joc si anexele pentru antrenamente si protecţie

-     dispozitiv de iluminat exterior

-     împrejmuiri si lucrări destinate imbunatatirii condiţiilor de mediu

Au fost prevăzute de asemenea spatii de parcare si „perdele” de vegetaţie care sa atenueze zgomotul si care totodată să îmbunătăţească şi aspectul general al obiectivului de investiţii. Pentru a se putea asigura o mai bună si sigura desfăşurare a spectacolului sportiv s-a propus o separare a fluxurilor formate de sportivi si spectatori.

Vestiarul

Clădirea vestiarului este o construcţie cu un regim de inaltime parter si se va amplasa la o distanta de 1,80 m fata de limita de hotar din partea de nord a incintei.

Aria construita a acestuia este de 195,30 mp având categoria de importanta a clădirii „C” (medie).Construcţia se incadreaza in clasa III, construcţii de importanta normala si are gradul de rezistenta la foc GRFII.

Clădirea va fi prevăzuta cu instalaţii electrice, sanitare si termice.

Alimentarea cu apa se va efectua din reţeaua de apa stradala a localităţii amplasata langa incinta stadionului. Evacuarea apelor uzate menajere se va face intr-o fosa septica vidanjabila.

Incălzirea spatiilor se va face de la centrala termica electrica proprie, amplasata in cadrul clădirii vestiarelor.

Alimentarea cu energie electrica se va face prin racord la reţeaua stradala a localităţii Racovita.

Terenul de joc – este gândit pentru un nivel competitional mediu.
Infrastructura terenului este prevăzuta dintr-un strat suport din pamant bine

compactat (strat aflat dupa decopertarea stratului vegetal existent) si un strat drenant de 20 cm, executat din balast.

Suprastructura este prevăzuta din stratul din pamant vegetal si gazonul natural.stadion comunal

Terenul de joc va fi dotat cu porţi regulamentare, omoiogatre de Federaţia Romana de Fotbal, cu sisteme de protecţie cu plasa in spatele porţilor, pista si groapa de nisip.

Tribuna – este locul de găzduire a spectatorilor pe perioada desfăşurării
spectacolului sportiv. Aceasta a fost conceputa sub forma a doua module care pot
gazduii circa 260 de spectatori.

Sistemul constructiv ales prevede o structura din beton armat atat la infrastructura (grinzi de fundaţie din beton armat) cat si la suprastructura (parapeti si gradene din beton).

Concura de asemenea la execuţia tribunei si elemente metalice gen parapeti, balustrazi contavantuiri care la un loc cu structura din beton asigura posibilitatea montării pe fiecare modul a 130 de scaune din poliester.

Imprejmuirea – se propune o împrejmuire executata din panouri din plasa
sudata zincata cu lungimea de 2,5 ml si inaltimea de 2,0 ml. Panourile din plasa vor fi
sudate de stâlpi metalici confecţionaţi din ţeava de 100 mm, ancoraţi in fundaţii izolate
din beton (60 x 60 cm).

In dreptul porţilor de joc se vor realiza o protecţie realizata din plasa din material sintetic cu lungimea de 40,00 ml si inaltimea de 6,00 ml, prinse pe stâlpi metalici de 150 mm, ancoraţi in fundaţii izolate din beton (60 x 60 cm).

Cerere acordare ajutor de incalzire 2021-2022

braila_anofm_ro

ANOFM Braila

e-guvernare_ro

e-Guvernare.ro

poca banner mai 1

Sipoca 35

primariabraila_ro

Primaria Braila

presidency_ro

Presedintele Romaniei

cdep_ro

Camera Deputatilor