Impozit pe cladiri

Impozit pe cladiri

Valorile impozabile pe m.p. de suprafaţa construita desfăşurata la clădiri in cazul persoanelor fizice

Tipul clădirii                                                                    Val.impozabila lei/m.p

-clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămida
arsa sau din orice ale materiale rezultate in urma unui tratament
termic si/sau chimic………………………………………………………………… 515

-clădire cu pereţi exteriori din lemn,din piatra naturala,din
cărămida nearsa,din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic si/sau chimic………………………………………………. 148

-clădire – anexa cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori
din cărămida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui
tratament termic si/sau chimic……………………………………………………. 132

-clădire – anexa cu pereţi exteriori din lemn,din piatra naturala,
din cărămida nearsa,din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic si/sau chimic…………………………………………….. 58

Coieficientul de corecţie ce se aplica: sat Racovita = 1,05

Satele Custura si Corbeni =1,00

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri datorat pe intregul an,pina la data de 15 martie 2011 se acorda o bonificaţie de pina la 10%.Propun ca procentul de acordare a bonificaţiei sa fie de 5%.Sunt scutiţi de la plata impozitului pe cladiri:veteranii de razboi,vaduvele de război si văduvele veteranilor de război care nu s-a recăsătorit.

Pentru clădirile proprietate publica sau private a statului ori a unităţilor administrative teritoriale date in administrare ori in folosinţa dupa caz,persoanelor juridice se stabileşte taxa pe clădiri care reprezintă sarcina fiscala a concesionarilor,locatarilor,titularilor dreptului de administrare. Valorile impozabile sunt aceleaşi ca si la impozitul pe clădiri personae fizice.

Cerere acordare ajutor de incalzire 2021-2022

braila_anofm_ro

ANOFM Braila

e-guvernare_ro

e-Guvernare.ro

poca banner mai 1

Sipoca 35

primariabraila_ro

Primaria Braila

presidency_ro

Presedintele Romaniei

cdep_ro

Camera Deputatilor