Impozitul pe mijloacele de transport

Impozitul pe mijloacele de transport

Mijlocul de transport Suma in lei pt fiecare grupa de 200 cm.c sau fractiune din acestea
motorete,scutere,motociclete si autoturisme cu capacitate cilindrica de pana la 1600 cm.c inclusiv 9
autoturisme cu capacitate cilindrica intre 1601-2000cm.c inclusiv 19
autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2001-2600cm.c inclusiv 39
autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2601-3000cm.c inclusiv 78
autoturisme cu capacitate cilindrica de peste 3001 cm.c 156
autobuze,autocare,microbuze 26
alte vehicule cu tracţiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pina la 12 to inclusiv 32
tractoare inmatriculate 19

Autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 to
nr.axelor si masa totala maxima………………………………………………… autorizata impozitul in lei
-masa nu mai puţin de 12 to,darn u mai mult de 13 to ………………………137

Remorci,semiremorci sau rulote Impozitul in lei
pina la 1 to inclusiv 9
peste 1 to dar nu mai mult de 3 to 31
peste 3 to dar nu mai mult de 5 to 48
peste 5 to 59

Cerere acordare ajutor de incalzire 2021-2022

braila_anofm_ro

ANOFM Braila

e-guvernare_ro

e-Guvernare.ro

poca banner mai 1

Sipoca 35

primariabraila_ro

Primaria Braila

presidency_ro

Presedintele Romaniei

cdep_ro

Camera Deputatilor