Impozitul / taxa pe terenurile amplasate in extravilan

Impozitul / taxa pe terenurile amplasate in extravilan

Categoria de folosinţa Zona Lei / ha
Teren cu construcţii B 26 (0,0026 lei mp)
Teren arabil B 44 (0,0044 lei mp)
Vie B 50 (0,005 lei mp)

Scutiţi de la plata impozitului pe terenul arabil extravilan in suprafaţa de pina la 5 ha sunt veteranii de război si văduvele necăsătorite ale veteranilor de război conform Lg.nr.44/1994 modificata privind veteranii de război si văduvele de razboi.Pentru terenurile proprietate publica sau private a statului ori a unităţilor administrative-teritoriale concesionate,inchiriate date in administrare ori in folosinta,taxa pe terenurile cu construcţii amplasate in extravilan se stabileşte ca si la impozitul pe terenurile cu construcţii din intravilan.

braila_anofm_ro

ANOFM Braila

e-guvernare_ro

e-Guvernare.ro

poca banner mai 1

Sipoca 35

primariabraila_ro

Primaria Braila

presidency_ro

Presedintele Romaniei

cdep_ro

Camera Deputatilor

gov_ro

Guvernul Romaniei