Impozitul / taxa pe terenurile amplasate in extravilan

Impozitul / taxa pe terenurile amplasate in extravilan

Categoria de folosinţa Zona Lei / ha
Teren cu construcţii B 26 (0,0026 lei mp)
Teren arabil B 44 (0,0044 lei mp)
Vie B 50 (0,005 lei mp)

Scutiţi de la plata impozitului pe terenul arabil extravilan in suprafaţa de pina la 5 ha sunt veteranii de război si văduvele necăsătorite ale veteranilor de război conform Lg.nr.44/1994 modificata privind veteranii de război si văduvele de razboi.Pentru terenurile proprietate publica sau private a statului ori a unităţilor administrative-teritoriale concesionate,inchiriate date in administrare ori in folosinta,taxa pe terenurile cu construcţii amplasate in extravilan se stabileşte ca si la impozitul pe terenurile cu construcţii din intravilan.

Cerere acordare ajutor de incalzire 2021-2022

braila_anofm_ro

ANOFM Braila

e-guvernare_ro

e-Guvernare.ro

poca banner mai 1

Sipoca 35

primariabraila_ro

Primaria Braila

presidency_ro

Presedintele Romaniei

cdep_ro

Camera Deputatilor