Impozitul / taxa pe terenurile amplasate in intravilan ,orice alta categorie de folosinţa decit cea de terenuri cu construcţii

Impozitul / taxa pe terenurile amplasate in intravilan ,orice alta categorie de folosinţa decit cea de terenuri cu construcţii

Categoria de folosinţa Zona Lei / ha

Teren arabil

B -22 lei/ha inclus coief.corecţie 1,10 (0,0022 mp) sat Racovita

-19 lei/ha inclus coief. corecţie 1,00 (0,0019 mp) sat Custura si Corbeni

Vie

B -35 lei/ha inclus coief. corecţie 1,10 (0,0035 mp) sat Racovita

-32 lei/ha inclus coief.corectie 1,00 (0,0032 mp) sat Custura si Corbeni

Pentru impozitul plătit pe intregul an pina la data de 15.03.2011 se acorda o bonificaţie de pina la 10% .Propunerea este ca bonificaţia sa fie acordata in procent de 5%.De la plata impozitului sunt scutiţi:veteranii de razboi,vaduvele de război si văduvele veteranilor de război care nu s-au recasatorit.
Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unităţilor administrative teritoriale,concesionate,inchiriate,date in administrare sau folosinta,se stabileşte taxa pe teren,fiind acelaşi ca si la impozitul pe terenul intravilan personae fizice .

Cerere acordare ajutor de incalzire 2021-2022

braila_anofm_ro

ANOFM Braila

e-guvernare_ro

e-Guvernare.ro

poca banner mai 1

Sipoca 35

primariabraila_ro

Primaria Braila

presidency_ro

Presedintele Romaniei

cdep_ro

Camera Deputatilor