Impozitul / taxa pe terenurile amplasate in intravilan teren cu construcţii

Impozitul / taxa pe terenurile amplasate in intravilan teren cu construcţii

Zona in cadrul localităţii

Nivelurile impozitului,taxei pe ranguri de localităţi – lei/ha

Rang IV-coief.corectie 1,10 aplicat sat Racovita

rang V-coief.cor. 1,00

aplicat : Custura,Corbeni

B

726 lei/ha( 0,0726 lei mp)

496 lei/ha(0,0496 lei mp)

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului datorat pe intregul an,pina la 15 martie a anului fiscal se acorda o bonificaţie de pina la 10%,drept pentru care propun procentul de 5%.Sunt scutiţi de la plata impozitului veteranii da razboi, vaduvele de război si văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.

Pentru terenurile proprietate publica sau private a statului ori a unităţilor administrative teritoriale concesionate,inchiriate,date in administrare sau in folosinţa se stabileşte tax a pe teren.Taxa respectiva se calculează la fel ca si la impozitul pe teren personae fizice.

Zona in cadrul localităţii                    Nivelurile impozitului,taxei pe ranguri de localităţi – lei/ha

Rang IV-coief.corectie 1,10        rang V-coief.cor. 1,00

aplicat sat Racovita     aplicat :Custura,Corbeni
B                                                              726 lei/ha( 0,0726 lei mp)        496 lei/ha(0,0496 lei mp)

Cerere acordare ajutor de incalzire 2021-2022

braila_anofm_ro

ANOFM Braila

e-guvernare_ro

e-Guvernare.ro

poca banner mai 1

Sipoca 35

primariabraila_ro

Primaria Braila

presidency_ro

Presedintele Romaniei

cdep_ro

Camera Deputatilor