Institutii de invatamant

Institutii de invatamant

Primele încercări de a prezenta istoria școlii din Racovița apar într-o notiță scrisă probabil de un cadru didactic, dar nesemnată, din anul 1956, găsită în arhiva școlii, ce cuprinde declarația bătrânului Nicolae Caragioiu, locuitor al satului, acum în vârstă de 79 de ani. Acesta afirma că școala s-a înființat în Satul Racovița în anul 1884, până atunci copiii învățând la școala din satul Constantinești, comuna Râmnicelu, aflat peste râul Buzău la o distanță de aproximativ 1,5 km. Copiii treceau apa Buzăului peste un pod de vase. Astfel, din anul 1884 copiii au început să meargă la școala din Racovița, amenajată într-o veche clădire, având ca prim învățător pe Alexandru Petcu, căruia i-au urmat Nicu Axinte, Gheorghe Ionescu, și după 1910 învățătoarea V. Popescu și învățătorul Ștefan Georgescu.

Inițiatorii înființării școlii în anul 1884 au fost părinții copiilor, printre care amintim pe Ion Fătu, Mihalcea Negrea, Panait Caragioiu, Ilie Fătu, Manolache Fătu care au mers la Râmnicu Sărat, la zapciu (prefect) pentru a-i cere sprijinul.

Localul amenajat ca școală era impropriu pentru desfășurarea activității didactice, fiind necesare lucrări de renovare, care s-au efectuat în anul 1886 cu sprijinul părinților elevilor. Școala a început să funcționeze cu 6 clase, ulterior durata cursurilor reducându-se la 5 clase. Mobilierul școlar era alcătuit din bănci de câte 10 elevi, lucrate rudimentar, o tablă de lemn pe care scriau școlarii, iar pe pereții clasei atârnau harta județului Râmnicu Sărat și harta României.

Adunarea obștească a comunei din anul 1900 a hotărât construirea unui local de primărie, care s-a și realizat, iar o cameră a fost utilizată ca sală de clasă, în aceasta învățând 55 de copii sub îndrumarea învățătorului Gheorghe Ionescu.

Din anul 1916 apare al doilea post de învățător, ocupat de învățătoarea Emilia Popescu. În anul școlar 1917-1918 îi urmează învățătorul Gheorghe Popescu, care a activat la această școală până în anul 1930-1931, fiind și director al acesteia până în anul 1930.

La sfârșitul războiului, în anul 1918, luând ființă cel de-al treilea post de învățător, acesta a fost ocupat de un fiu al satului, Gheorghe Nedelcu, absolvent al Școlii Normale din Bârlad. În anul școlar 1918-1919 școala avea înscriși 53 de elevi.

Din anul 2004, ca urmare a aplicării legii descentralizării, județul Brăila a fost selectat în rândul județelor pilot, iar Școala cu clasele I-VIII Racovița a dobândit personalitate juridică, planificându-și și administrându-și singură fondurile alocate.

Un aspect pozitiv al aderării României la Uniunea Europeană l-a constituit reabilitarea tuturor localurilor de școală de pe raza comunei, cu bani nerambursabili, primiți de la Banca Mondială și Banca Europeană de Investiții. Astfel, în perioada 2008-2009 s-au consilidat imobilele școlare din satele Racovița, Custura și Corbeni, s-au alimentat cu apă potabilă și s-au instalat centrale termice pe lemne, obținându-se în acest fel autorizații sanitare de funcționare.

Odată terminată acțiunea de reabilitare a clădirilor școlare, acestea au fost dotate cu mobilier nou, pupitre și scaune adecvate, s-a înlocuit materialul didactic foarte învechit, procurându-se altul modern prin programe implementate de Inspectoratul Școlar Județean: videoproiector, hărți și atlase geografice, diverse DVD-uri conținând teme specifice disciplinelor de învățământ, variate planșe, truse experimentale pentru Fizică și Chimie, felurite materiale sportive (masă de tenis, ladă de sărituri, trambulină dură, mingi de fotbal, volei, etc.)

În prezent școala beneficiază de un laborator de informatică dotat cu 10 calculatoare, iar școlile I-IV Custura și Racovița fiind utilate cu 4 calculatoare și respectiv unul.

În același timp, elevii beneficiază și de o bibliotecă cu 5.650 de volume, dintre care peste o treime au fost procurate între anii 2003-2009.

Cerere acordare ajutor de incalzire 2021-2022

braila_anofm_ro

ANOFM Braila

e-guvernare_ro

e-Guvernare.ro

poca banner mai 1

Sipoca 35

primariabraila_ro

Primaria Braila

presidency_ro

Presedintele Romaniei

cdep_ro

Camera Deputatilor