Retea de canalizare a apelor uzate

Retea de canalizare a apelor uzate

Apele menajere uzate din gospodării şi instituţiile publice sunt colectate în fose septice sau în bazine vidanjabile, amplasate în gospodăriile localnicilor sau în incinta instituţiei de unde se colectează. Întreţinerea foselor septice şi a bazinelor vidanjabile este dificilă, deoarece în localitate nu există vidanje suficiente.canalizare

Construcţia sistemului de canalizare trebuie să asigure o perfectă etanşeitate, o  separare de reţeaua de alimentare cu apă (cu care nu trebuie să vină în contact şi în nici un caz să nu treacă deasupra ei) ca să se evite orice posibilă contaminare. Trebuie să fie cădere suficientă, coturi nu prea strânse, adâncime corespunzătoare ca să nu apară iarna îngheţ şi dimensionările (diametre) adecvate ca să permită preluarea întregului debit, să nu se ajungă la blocaje şi refulări la exterior pe străzi sau şi mai rău în interiorul clădirilor.

Cerere acordare ajutor de incalzire 2021-2022

braila_anofm_ro

ANOFM Braila

e-guvernare_ro

e-Guvernare.ro

poca banner mai 1

Sipoca 35

primariabraila_ro

Primaria Braila

presidency_ro

Presedintele Romaniei

cdep_ro

Camera Deputatilor