Taxe extrajudiciare de timbru

Taxe extrajudiciare de timbru

eliberarea de către organele administraţiei publice centrale si locale de alte autorităţi publice,precum  si de instituţii de stat,care in exercitatea atribuţiilor lor,sunt in drept sa certifice anumite situaţii de fapt,a certificatelor,adeverintelor si a oricăror altor înscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situatie,cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o alta taxa extrajudiciara de timbru mai mare 2.50 lei
eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor pe cap de animal pentru animale sub 2 ani 2.50 lei
pentru animale peste 2 ani 2.50 lei
inregistrarea la cerere in actele de stare civila a schimb.numelui si sexului 14 lei
inregistrarea la cerere in actele de stare civila a desfacerii căsătoriei 2.50 lei
transcrierea la cerere in registrele de stare civila romane a actelor de stare civila romane a actelor de stare civila intocmite de autorităţile străine 2.50 lei
eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute,sustrase,distruse sau deteriorate 2.50 lei

Cerere acordare ajutor de incalzire 2021-2022

braila_anofm_ro

ANOFM Braila

e-guvernare_ro

e-Guvernare.ro

poca banner mai 1

Sipoca 35

primariabraila_ro

Primaria Braila

presidency_ro

Presedintele Romaniei

cdep_ro

Camera Deputatilor