Taxe pentru eliberarea certificatelor,avizelor si autorizaţiilor

Taxe pentru eliberarea certificatelor,avizelor si autorizaţiilor

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism Mediu urban  (taxa lei) Propus mediu rural lei
pinala 150 mp inclusiv 4 – 5 3
intre 151 si 250 mp inclusiv 5 – 6 3.50
intre 251 si 500 mp inclusiv 6 – 8 4.50
intre 501 si 750 mp inclusiv 8 – 10 5.50
intre 751 si 1000mp inclusiv 10 – 12 6.50
peste 1000 mp 6,50+0,010781ei/mp pt.fiecare Mp ce depăşeşte l000mp 3,50+0,00539 lei mp pt.fiecare mp ce depas. 1000 mp
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire ptr.chioscuri,tonete,cabine ,spatii de expunere,situate pe caile si in spatiile publice,precum si pentru amplasarea corpurilor si a

panourilor de afisaj,a firmelor si reclamelor

intre 0-7 lei inlcusiv pt.fiecare mp. de suprafaţa ocupata de construcţii

-          Propus 4,50 lei-

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri si branşamente la reţelele publice de apa,canalizare,gaze termice,energie electrica,telefonie si televiziune prin cablu intre 0 – 11 lei pt.fiecare racord

-          Propus 5,50 lei -

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism si amenajarea teritoriului,de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean intre 0 – 13 lei inclusiv

-          Propus 11 lei-

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice in mediul rural intre 0 – 13 lei inclusiv

-Propus 14 lei-

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri deţinute de Consiliile locale intre 0-28 lei pt.fiecare mp.sau fracţiune de mp.

-Propus 30 lei-

Taxa pentru eliberarea certificatului de producător intre 0-69 lei inclusiv

-Propus 74 lei-

Cerere acordare ajutor de incalzire 2021-2022

braila_anofm_ro

ANOFM Braila

e-guvernare_ro

e-Guvernare.ro

poca banner mai 1

Sipoca 35

primariabraila_ro

Primaria Braila

presidency_ro

Presedintele Romaniei

cdep_ro

Camera Deputatilor