Modalitati de plata

Modalitati de plata

Impozitele si taxele locale se platesc numerar la Casieria Primariei Racovita, prin mandat postal sau prin virament bancar.
Impozitele si taxele locale se achita in doua rate respectiv:

- rata 1 = 31 martie
- rata 2 = 30 septembrie

Pentru impozitele in valoare totala de 50 RON se achita intr-o singura transa termenul scadent fiind 31 martie.
Persoanele fizice care achita impozitele si taxele pana la data de 31 martie anul in curs beneficiaza de o bonificaţie de 10%.
Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri majorat stabilit in baza unei declaraţii speciale dupa cum urmeaza:

- cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu
- cu 50% pentru a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu
- cu 300% pentru a treia cladire si urmatoarele in afara adresei de domiciliu

Formulare utilizate in cadrul compartimentului financiar contabil (pentru activitatea de incasare a impozitelor si taxelor locale) persoane fizice/juridice sunt urmatoarele:

 • declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri, in cazul persoanelor fizice, datorat in temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.
 • declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice, datorat in temeiul Legii nr.571/2003privind Codul Fiscale cu modificarile si completarile ulterioare
 • declaraţie speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri majoratin cazul persoanelor fizice deţinatoare a mai multor cladiri cu destinaţia de locuinţa
 • declaraţie fiscala /decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport in cazul contribuabililor persoane fizice/persoane juridice
 • cerere pentru eliberarea certificatului privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor fizice
 • certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local
 • declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul contribuabililor persoane juridice, datorat in temeiul Legii 571/2003, privind Codul Fiscal, modificata si completata
 • declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul contribuabililor persoane juridice datorat in temeiul articolului 293 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, modificata si completata prin OG nr.83/2004 si Legea nr.494/2004
 • declaraţie privind plata taxei pentru firma taxa pentru reclama si publicitate
 • cerere pentru eliberarea certificatului privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice
 • certificat fiscal privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice

Aceste formulare se pot descarca din categoria Formulare Online.

braila_anofm_ro

ANOFM Braila

e-guvernare_ro

e-Guvernare.ro

poca banner mai 1

Sipoca 35

primariabraila_ro

Primaria Braila

presidency_ro

Presedintele Romaniei

cdep_ro

Camera Deputatilor

gov_ro

Guvernul Romaniei