Persoane fizice

TAXELE SI IMPOZITELE LOCALE STABILITE PENTRU 2019

Impozit pe cladiri

Valorile impozabile pe m.p. de suprafaţa construita desfăşurata la clădiri in cazul persoanelor fizice Tipul clădirii                                                                    Val.impozabila lei/m.p -clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămida arsa sau din orice ale materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic………………………………………………………………… 515 -clădire cu pereţi exteriori...

citeste mai mult

Impozitul / taxa pe terenurile amplasate in intravilan teren cu construcţii

Zona in cadrul localităţii Nivelurile impozitului,taxei pe ranguri de localităţi – lei/ha Rang IV-coief.corectie 1,10 aplicat sat Racovita rang V-coief.cor. 1,00 aplicat : Custura,Corbeni B 726 lei/ha( 0,0726 lei mp) 496 lei/ha(0,0496 lei mp) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului datorat pe intregul an,pina la 15 martie a anului...

citeste mai mult

Cerere acordare ajutor de incalzire 2021-2022

braila_anofm_ro

ANOFM Braila

e-guvernare_ro

e-Guvernare.ro

poca banner mai 1

Sipoca 35

primariabraila_ro

Primaria Braila

presidency_ro

Presedintele Romaniei

cdep_ro

Camera Deputatilor